Beboerrepræsentation

Beboer-repræsentation

I udlejningsejendomme med mindst seks beboelseslejemål har beboerne ret til at vælge en beboerrepræsentation (BR). Dvs. at der i alle vores ejendomme kan vælges repræsentationer.

Beboerrepræsentanter vælges normalt på et beboermøde for ét år ad gangen.

Beboerrepræsentationen offentliggør selv sine mødetider og kontaktinformationer på ejendommen.

Du kan læse mere om beboerrepæsentationer på lejeloven.dk.