Fremleje

Delvis fremleje

Du har ret til at fremleje op til halvdelen af din lejligheds beboelsesrum, imens du selv bor der. Det samlede antal personer – både børn og voksne – der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum i lejligheden.

Du skal selv finde din delfremlejer, og du skal sørge for at sende en kopi af jeres lejekontrakt til os. Når vi har modtaget delfremlejekontrakten, sender vi dig et brev om de regler, som gælder for delfremleje. Du kvitterer for modtagelsen ved at skrive under på en genpart og returnere den til os.

Husk du må ikke delfremleje, før vi har modtaget delfremlejekontrakten.

Fuld fremleje

Er du i en periode forhindret i selv at bo i din lejlighed på grund af sygdom, rekreation, udstationering, studieophold eller fængselsophold, kan du søge om tilladelse til at fremleje hele din lejlighed.

Betingelser for fuld fremleje

– Du må højest fremleje lejligheden i 2 år.
– Du må ikke kræve højere leje, end den du selv betaler.
– Din fremlejer kan ikke overtage lejligheden, når fremlejeperioden er slut.
– Der må ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum i lejligheden.

Sådan gør du

Du skal selv finde din fremlejer, og der skal udarbejdes en skriftlig fremlejekontrakt, der som minimum indeholder oplysninger om: 

– Lejen pr. måned
– Forbrug (el, vand, varme)
– Fremlejekontraktens varighed
– Depositum 

Du og fremlejeren skal begge underskrive fremlejekontrakten. Og du skal derefter søge om en fremlejetilladelse hos os og vedlægge:

– Dokumentation for årsagen til fremlejen
– Kopi af fremlejekontrakten
– Dokumentation med fulde navne og fødselsdatoer på dem, der skal bo i lejligheden

Hvis vi kan konstatere, at du opfylder betingelserne for fuld fremleje, sender vi dig et brev om de regler, som gælder for fremleje. Du kvitterer for modtagelsen ved at skrive under på en genpart og returnere den til os.

Husk du må ikke fremleje, før vi har modtaget fremlejekontrakten.

Ansvar

Lejeforholdet mellem dig og os gælder fortsat, selvom du fremlejer. Du er altså fortsat ansvarlig for lejligheden, selvom du ikke selv bor der. Det er dit ansvar, at lejen bliver betalt, at ejendommens husorden overholdes, at lejligheden ikke misligholdes m.v.