Husdyr

Du kan på din ejendoms side se, hvilke husdyr du må holde i ejendommen og hvilke regler, der gælder. Der er forskellige regler i forskellige ejendomme.

Inden du anskaffer dig et husdyr, skal du kontakte dit ejendomskontor og indhente en husdyrtilladelse pr. dyr.

Skal du flytte ind i en af vores ejendomme – og have husdyr med – skal du inden indflytning kontakte ejendomskontoret og indhente husdyrtilladelse.

Generelle regler

Det er vigtigt, at du også er opmærksom på de generelle regler for husdyrhold i vores ejendomme:

– En husdyrtilladelse gælder kun for det husdyr, du søger tilladelse til. Tilladelsen kan ikke overføres til andre husdyr.

– Husdyr skal altid holdes i snor på ejendommens fællesarealer.

– Husdyr må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen.

– Husdyr må ikke luftes på legepladser, og du er ansvarlig for, at dit husdyr ikke forurener fællesarealer og grønne områder.

– I tilfælde af en berettiget klage over dit husdyr, vil husdyrtilladelsen blive ophævet. Når en tilladelse ophæves, er du forpligtet til at sørge for, at dyret fjernes fra ejendommen med det samme.

– Hvis du på et tidspunkt ikke længere har husdyret, skal du oplyse ejendomskontoret om det.