Der bliver arbejdet på Frederiksberg Boligfonds webventelistesystem. Det betyder, at du ikke kan logge ind i systemet i øjeblikket. Har du spørgsmål eller ændringer til din opskrivning, som ikke kan vente, vil vi bede dig om at kontakte din administrator på teampb@deas.dk.

Vi har tidligere oplyst, at du skulle bruge DEAS´ boligplatform Findbolig.nu frem for vores systemer fra den 17. maj 2021. Men flytningen af ventelisternes store mængder data tager længere tid end først forventet. Det betyder følgende for alle boligsøgende:

  • Ventelisterne bliver fortsat åbnet efter behov på PrivatBos ventelisteside frem til medio juli 2021.
  • Er du skrevet op til en bolig i Frederiksberg Boligfond, skal du frem til medio juli 2021 kontakte din administrator på teampb@deas.dk, hvis du ønsker at ændre din opskrivning.
  • Er du skrevet op til en bolig i København, skal du frem til medio juli 2021 kontakte din administrator på teampb@deas.dk, hvis du ønsker at ændre din opskrivning.

DEAS er fondenes nye ejendomsadministrator, og en af vores fornemste opgaver er at servicere dig som beboer og sikre gode, trygge rammer. Du kan kontakte os på telefon: 70 30 20 20 og e-mail info@deas.dk. Telefonen er åben for henvendelser fra kl. 7.00-19.00 på alle hverdage. 


Der er sat opslag op i alle opgange, hvor du finder dit driftskontors kontaktinformationer og andre nyttige informationer. Du kan læse mere om DEAS på www.deas.dk.

DEAS er fondenes nye ejendomsadministrator, og en af vores fornemste opgaver er at servicere dig som beboer og sikre gode, trygge rammer.

Du kan kontakte os på telefon: 70 30 20 20 og e-mail info@deas.dk. Telefonen er åben for henvendelser fra kl. 7.00-19.00 på alle hverdage. 


Der er sat opslag op i alle opgange, hvor du finder dit driftskontors kontaktinformationer og andre nyttige informationer.

Du kan læse mere om DEAS på www.deas.dk.

Din fraflytning

Du er på vej videre og din tjekliste er lang. Du skal huske at opsige lejligheden, der skal laves fraflytningssyn, el og gas skal meldes fra. Der skal købes flyttekasser. Vi hjælper dig godt videre.

Fraflytningsguide

Fraflytnings-guide

1. Opsigelse

Dit opsigelsesvarsel på lejligheden vil typisk være løbende måned + tre måneder gældende fra den 1. i måneden. Men hvis du ønsker det, vil vi naturligvis forsøge at genudleje så hurtigt som muligt.

Du skal opsige din lejlighed skriftligt til PrivatBo’s administration – og husk at eventuel ægtefælle eller sambo også skal underskrive opsigelsen.

Når vi har modtaget din opsigelse, sender vi dig en bekræftelse, en indkaldelse til fraflytningssyn samt et skema hvor du bl.a. kan skrive dine nye kontaktoplysninger.

2. Fremvisninger

Når du har opsagt din lejlighed, skal den fremvises for potentielle nye lejere, men på grund af COVID-19 forholdsregler kan dette først ske, når du er flyttet.

3. Fraflytningssyn

Ved fraflytningssynet gennemgår du og ejendomsmesteren sammen lejligheden, og den skal derfor være helt tømt for møbler, gardiner m.v. Der udarbejdes en fraflytningsrapport, og nøgler til lejemålet skal afleveres. Ønsker du, at en beboerrepræsentant deltager i fraflytningssynet, skal du selv aftale det med vedkommende.

HUSK, at du selv skal afmelde el og gas.

4. Flytteafregning

Afregning af dit depositum og forudbetalt leje kan du forvente finder sted 4-6 uger efter, at opsigelsesperioden er udløbet, eller lejligheden er genudlejet. En opgørelse af dit varmeforbrug sendes til dig, så snart den foreligger.

Dem, du skal tale med

Fraflytning er en proces, hvor du kommer i kontakt med både administrationen og ejendomskontoret. 

Du skal tale med DEAS, hvis du har spørgsmål til formalia – din opsigelse, fremvisninger til nye beboere, depositum, forudbetalt husleje m.m.

Du skal tale med ejendomskontoret, når det drejer sig om fraflytningssyn og aflevering af nøgler. Find dit ejendomskontor.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan når som helst opsige din lejlighed, men dit opsigelsesvarsel vil typisk være løbende måned + tre måneder gældende fra den 1. i måneden.

Eksempel: Hvis opsigelsen f.eks. sendes til PrivatBo den 12. maj, så er din lejekontrakt bindende indtil den 31. august (=3 måneder fra udløbet af maj måned).

 

Hvis du ønsker det, vil vi naturligvis forsøge at genudleje lejligheden så hurtigt som muligt.

Du hæfter for leje, a conto varme m.m. i hele opsigelsesperioden - eller indtil lejligheden er genudlejet - og vi opkræver automatisk beløbet hver måned. Du kan dog vælge at bruge din forudbetalte leje til at dække selve lejen.

Ved fraflytning afregnes ethvert mellemværende – mellem dig som lejer og os som udlejer – i dit depositum. Det kan f.eks. være lejerestance eller udgifter grundet misligholdelse af lejligheden. Når opsigelsesperioden er udløbet – eller hvis lejligheden er genudlejet inden – kan du forvente det resterende beløb afregnet i løbet af 4-6 uger.

Mislighold er skader, som lejer har påført lejemålet, eller som skyldes lejers manglende indvendige vedligeholdelse. Det kan f.eks. være et brændemærke efter en varm gryde på bordpladen i køkkenet – eller et ødelagt trægulv på grund af manglende lakering.

Ved fraflytningssynet gennemgår du og ejendomsmesteren sammen lejligheden, og den skal derfor være helt tømt for møbler, gardiner m.v. Endvidere skal kælder-/loftsrum være ryddet og rengjort. Der udarbejdes en fraflytningsrapport, og nøgler til lejligheden skal afleveres til ejendomsmesteren.

Du skal selv kontakte din leverandør af el og gas for at afmelde aftalen/abonnementet.

Send sikkert

Du har mulighed for at sende os oplysninger eller filer med en ekstra høj sikkerhed – via sikker mail. Gå til sikker-mail formular