Der bliver arbejdet på Frederiksberg Boligfonds webventelistesystem. Det betyder, at du ikke kan logge ind i systemet i øjeblikket. Har du spørgsmål eller ændringer til din opskrivning, som ikke kan vente, vil vi bede dig om at kontakte din administrator på teampb@deas.dk.

Vi har tidligere oplyst, at du skulle bruge DEAS´ boligplatform Findbolig.nu frem for vores systemer fra den 17. maj 2021. Men flytningen af ventelisternes store mængder data tager længere tid end først forventet. Det betyder følgende for alle boligsøgende:

  • Ventelisterne bliver fortsat åbnet efter behov på PrivatBos ventelisteside frem til medio juli 2021.
  • Er du skrevet op til en bolig i Frederiksberg Boligfond, skal du frem til medio juli 2021 kontakte din administrator på teampb@deas.dk, hvis du ønsker at ændre din opskrivning.
  • Er du skrevet op til en bolig i København, skal du frem til medio juli 2021 kontakte din administrator på teampb@deas.dk, hvis du ønsker at ændre din opskrivning.

DEAS er fondenes nye ejendomsadministrator, og en af vores fornemste opgaver er at servicere dig som beboer og sikre gode, trygge rammer. Du kan kontakte os på telefon: 70 30 20 20 og e-mail info@deas.dk. Telefonen er åben for henvendelser fra kl. 7.00-19.00 på alle hverdage. 


Der er sat opslag op i alle opgange, hvor du finder dit driftskontors kontaktinformationer og andre nyttige informationer. Du kan læse mere om DEAS på www.deas.dk.

DEAS er fondenes nye ejendomsadministrator, og en af vores fornemste opgaver er at servicere dig som beboer og sikre gode, trygge rammer.

Du kan kontakte os på telefon: 70 30 20 20 og e-mail info@deas.dk. Telefonen er åben for henvendelser fra kl. 7.00-19.00 på alle hverdage. 


Der er sat opslag op i alle opgange, hvor du finder dit driftskontors kontaktinformationer og andre nyttige informationer.

Du kan læse mere om DEAS på www.deas.dk.

Din indflytning

Du har meget at se til. Du er på vej ud af din gamle bolig, og du står med én fod inden for døren i din nye lejlighed. Lejekontakt, depositum, forudbetalt leje og indflytningssyn. Nu skal formalia på plads. 

Indflytningsguide

Indflytnings-guide

1. Du modtager tilbud

Vores boliggruppe sender tilbud på lejligheder ud på baggrund af vores ventelister. Når du får et tilbud, bliver du inviteret til at se lejligheden. For at sikre at vores e-mails  ikke lander i din spam-mappe, bør du angive os som en sikker afsender.

2. Lejligheden fremvises

Ejendomsmesteren fremviser lejligheden for dig. Det er vigtigt, at du kommer og ser lejligheden, fordi vi ikke lejer lejligheder ud ubeset.

Fremvisningens tid og sted fremgår af tilbuddet, som du har modtaget.

Ejendomsmesteren kan svare på mange ting under fremvisningen, men ikke spørgsmål vedrørende lejekontrakten. Det tager vores boliggruppe sig af.

3. Lejekontrakten underskrives

Hvis flere af de fremmødte efter fremvisningen ønsker at leje lejligheden, tilbydes lejligheden til den person, der står øverst på ventelisten. Vedkommende modtager en e-mail med et link til en lejekontrakt, som skal underskrives ved hjælp af NemID. Med kontrakten følger flere bilag – herunder information om hvornår der afholdes indflytningssyn.

Når du har underskrevet lejekontrakten, får vi automatisk besked om det. Så snart vi har modtaget din indbetaling af depositum m.m., underskriver vi kontrakten og sender dig en mail med et link, hvorfra du kan downloade din genpart.

4. Indbetaling af depositum

Du skal indbetale et depositum og en forudbetalt leje, der hver især svarer til 3 x den leje, som står i din kontrakt. Betalingsoplysningerne finder du i den e-mail, du har modtaget fra os. Du skal bekræfte over for os, at beløbet er indbetalt.

5. Indflytning

Du får udleveret nøgle til din nye lejlighed, når du mødes med ejendomsmesteren til et indflytningssyn. Sammen gennemgår I lejligheden, og der udarbejdes en indflytningsrapport, så det dokumenteres, hvordan lejligheden ser ud, inden du flytter ind.

Har du husdyr, som skal flytte med, skal du inden indflytning kontakte ejendomskontoret og søge om tilladelse til husdyrhold.

HUSK at du selv skal tilmelde dig el og gas.

6. Eventuelle fejl og mangler

Hvis du efter indflytningssynet opdager fejl og mangler, der ikke står på indflytningsrapporten, er det vigtigt at gøre ejendomskontoret opmærksom på det. Du skal gøre det inden 14 dage efter overtagelsesdatoen – ellers mister du retten til at anmelde det, og så hæfter du selv ved en fremtidig fraflytning.

Dem, skal du tale med

Indflytningen er en proces, hvor du kommer i kontakt med både administrationen og ejendomskontoret. 

Du skal tale med DEAS, hvis du har spørgsmål til formalia – dvs. fremvisning af lejligheden, lejekontrakten, depositum, forudbetalt leje m.m.

Du skal tale med ejendomskontoret, når det drejer sig om dit indflytningssyn og udlevering af nøgler. Find dit ejendomskontor.

Forstå lejekontrakten

Det er vigtigt, at du læser lejekontrakten grundigt.

Lejekontrakten rummer alle vilkårene for lejeforholdet – altså aftalen imellem dig som lejer og os udlejer. 

Kontakten beskriver, hvad leje er, hvornår den skal betales, hvad den forudbetalte leje er, depositums størrelse, a conto betalinger – og meget mere.

Lejen er det beløb, du skal betale hver måned for at bo i lejligheden. Udover lejen skal du også betale et a conto beløb for varme samt et bidrag til beboerrepræsentationen. Endvidere kan der sammen med lejen opkræves afgift for TV-signal m.m.

Forudbetalt leje beløber sig typisk til 3 x lejen og er et beløb, som du inden indflytning skal indbetale som sikkerhedsstillelse for betaling af leje i lejlighedens opsigelsesperiode.  

Depositum beløber sig typisk til 3 x lejen og er et beløb, som du inden indflytning skal indbetale som sikkerhedsstillelse for dine forpligtelser som lejer. Ved fraflytning afregnes ethvert mellemværende – mellem dig som lejer og os som udlejer – i dit depositum.

Du skal hver måned betale et a conto beløb for varme i lejligheden. Varmeforbruget aflæses én gang om året, og har du brugt mindre varme, end du har betalt for, modregnes det overskydende beløb i lejen. Har du derimod brugt mere varme, opkræves det resterende beløb sammen med lejen.

Inden du får nøglerne og flytter ind, skal der afholdes indflytningssyn. Det kan du læse mere om under Ofte stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

Når du har underskrevet lejekontrakten ved hjælp af dit NemID, får vi automatisk besked om det. Så snart vi har modtaget din indbetaling af depositum m.m., underskriver vi kontrakten og sender dig en mail med et link, hvorfra du kan downloade din genpart.

Et indflytningssyn er en fysisk gennemgang af lejlighedens stand på indflytningstidspunktet. Rent praktisk foregår det ved, at du mødes med ejendomsmesteren, og sammen gennemgår I lejligheden for eventuelle fejl og mangler. Under gennemgangen udarbejdes der en indflytningsrapport, så der er dokumentation for, hvordan lejligheden ser ud, inden du flytter ind – og du får udleveret en kopi af rapporten.

 

Indflytningssyn afholdes den dato, hvor du ifølge kontrakten overtager lejligheden. Er overtagelsesdatoen ikke er hverdag, afholdes synet den førstkommende hverdag.

Ejendomsmesteren udleverer nøglerne til dig, når indflytningssynet er gennemført.

Hvis du efter indflytningssynet opdager fejl og mangler, der ikke står på indflytningsrapporten, er det vigtigt at gøre ejendomskontoret opmærksom på det. Du skal gøre det inden 14 dage efter overtagelsesdatoen – ellers mister du retten til at anmelde det, og så hæfter du selv ved en fremtidig fraflytning.

På vores hjemmeside har alle vores ejendomme en særskilt side, hvor du kan finde en lang række informationer om ejendommen. Du kan finde din ejendom her

Ved fraflytning afregnes ethvert mellemværende – mellem dig som lejer og os som udlejer – i dit depositum. Det kan f.eks. være lejerestance eller udgifter grundet misligholdelse af lejligheden. Når opsigelsesperioden er udløbet – eller hvis lejligheden er genudlejet inden – kan du forvente det resterende beløb afregnet i løbet af 4-6 uger.

Send sikkert

Du har mulighed for at sende os oplysninger eller filer med en ekstra høj sikkerhed – via sikker mail. Gå til sikker-mail formular